خانه » همایش و کنفرانس ها (صفحه ی 20)

همایش و کنفرانس ها

پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 44233266-021
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۷ آبان ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-11-18
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۸/۱۰
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۸/۲۰
برگزار کننده: دبيرخانه دائمي كنفرانس
شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: دوشنبه، ۱۲ مهر، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 110

محورهای اصلی کنفرانس

زبان و زبان شناسی

ادبیات

پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات

ادامه مطلب

ششمین کنگره بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 44233266-021
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۷ آبان ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-11-18
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۸/۱۰
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۸/۲۰
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس
شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: دوشنبه، ۱۲ مهر، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 142

محورهای اصلی کنفرانس

مهندسی برق و الکترونیک

مهندسی مکانیک

علوم کامپیوتر

ششمین کنگره بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

ادامه مطلب

ششمین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 03443219775
تلفن همراه دبیرخانه: 09162705531
فکس دبیرخانه: 03443219775
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۱ آذر ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-12-02
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۹/۶
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۹/۸
برگزار کننده: موسسه همایش گستران سبزواران
شهر همایش: شهر جیرفت
استان همایش: استان کرمان
تاریخ درج سایت: یکشنبه، ۱۱ مهر، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 90

محورهای اصلی کنفرانس

اقتصاد کشاورزی منابع طبیعی

محیط زیست (عمومی)

ششمین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران

ادامه مطلب

ششمین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: کرمان -جیرفت صندوق پستی : 7861953415
تلفن همراه دبیرخانه: 09162705531
فکس دبیرخانه: 03443219775
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۰ آبان ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-11-11
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۸/۱۵
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۴۰۰/۸/۱۷
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۸/۱۷
برگزار کننده: موسسه همایش گستران سبزواران
شهر همایش: شهر جیرفت
استان همایش: استان کرمان
تاریخ درج سایت: یکشنبه، ۱۱ مهر، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 104

محورهای اصلی کنفرانس

روانشناسی

ششمین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران

ادامه مطلب

پنجمین همایش ملی دستاوردهای علمی پژوهشگران، دانش آموختگان و دانشجویان فرش ایران

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 021-81032229
تلفن همراه دبیرخانه: 09393855544
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۹ آبان ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-11-10
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۷/۱۰
سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه شیراز
برگزار کننده: انجمن علمی فرش ایران تاریخ درج سایت: یکشنبه، ۱۱ مهر، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 57

محورهای اصلی کنفرانس

هنرهای تجسمی

پنجمین همایش ملی دستاوردهای علمی پژوهشگران، دانش آموختگان و دانشجویان فرش ایران

ادامه مطلب

دومین کنفرانس ملی مواد نوین

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 31622023-035
فکس دبیرخانه: 38303455-035
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۴ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2022-02-23
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۱۱/۱۵
سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه یزد
سازمان علمی برگزار کننده همایش: جهاد دانشگاهی
برگزار کننده: پژوهشکده مواد نوین سرامیکی
شهر همایش: شهر یزد
استان همایش: استان یزد
تاریخ درج سایت: یکشنبه، ۱۱ مهر، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 118

محورهای اصلی کنفرانس

علم مواد (عمومی)

دومین کنفرانس ملی مواد نوین

ادامه مطلب

دهمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم برق و کامپیوتر و مهندسی پزشکی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 09150106530
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۹ آذر ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-11-30
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۹/۷
برگزار کننده: موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك
شهر همایش: شهر شیروان
استان همایش: استان خراسان شمالی
تاریخ درج سایت: یکشنبه، ۱۱ مهر، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 77

محورهای اصلی کنفرانس

مهندسی برق و الکترونیک

علوم کامپیوتر

دهمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم برق و کامپیوتر و مهندسی پزشکی

ادامه مطلب

چهاردهمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه:
تلفن همراه دبیرخانه: 09150106530
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۹ آذر ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-11-30
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۹/۷
برگزار کننده: موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك
شهر همایش: شهر شیروان
استان همایش: استان خراسان شمالی
تاریخ درج سایت: یکشنبه، ۱۱ مهر، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 57

محورهای اصلی کنفرانس

معماری و شهرسازی

مهندسی عمران (عمومی)

محیط زیست (عمومی)

چهاردهمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست

ادامه مطلب

دهمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه:
تلفن همراه دبیرخانه: 09150106530
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۹ آذر ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-11-30
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۹/۷
برگزار کننده: موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك
شهر همایش: شهر شیروان
استان همایش: استان خراسان شمالی
تاریخ درج سایت: شنبه، ۱۰ مهر، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 92

محورهای اصلی کنفرانس

اقتصاد و دارائی

مدیریت (عمومی)

حسابداری

دهمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری

ادامه مطلب

دوازدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه:
تلفن همراه دبیرخانه: 09150106530
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۹ آذر ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-11-30
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۹/۷
برگزار کننده: موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك
شهر همایش: شهر شیروان
استان همایش: استان خراسان شمالی
تاریخ درج سایت: شنبه، ۱۰ مهر، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 85

محورهای اصلی کنفرانس

محیط زیست (عمومی)

جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

دوازدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

ادامه مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز