نخستین همایش ملی ایران شناسی و میراث نوشتاری عربی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 05832262863
فکس دبیرخانه: 05832262493
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۰ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2022-02-09
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه کوثر
برگزار کننده:
شهر همایش: شهر بجنورد
استان همایش: استان خراسان شمالى
تاریخ درج سایت: پنجشنبه، ۱۶ اردیبهشت، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 61

محورهای اصلی کنفرانس

تاریخ

باستان شناسی

نخستین همایش ملی ایران شناسی و میراث نوشتاری عربی

ادامه مطلب

همایش و جشنواره ملی آینده پژوهی و آینده نگاری

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه:
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۳ آذر ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-12-14
مهلت ارسال چکیده: ۱۴۰۰/۸/۱
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۸/۱۵
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۸/۱
برگزار کننده: اندیشکده صنعت و فناوری (آصف)خوشه خلاق رویای آیندهمدرسه تعالی راه آوران رشد
شهر همایش: شهر مشهد
استان همایش: استان خراسان رضوى
تاریخ درج سایت: پنجشنبه، ۱۶ اردیبهشت، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 92

محورهای اصلی کنفرانس

آموزش

اقتصاد و دارائی

همایش و جشنواره ملی آینده پژوهی و آینده نگاری

ادامه مطلب

هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 05138806061
فکس دبیرخانه: 05138807183
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۷ شهریور ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-09-08
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۴/۱۵
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۴۰۰/۵/۲۵
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۶/۱
سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه فردوسی مشهد
برگزار کننده:
شهر همایش: شهر مشهد
استان همایش: استان خراسان رضوى
تاریخ درج سایت: پنجشنبه، ۱۶ اردیبهشت، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 70

محورهای اصلی کنفرانس

مهندسی صنایع

هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها

ادامه مطلب

سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 6973769199
تلفن همراه دبیرخانه: 09046723061
فکس دبیرخانه: 06642468223
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۵ شهریور ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-09-06
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۵/۱
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۶/۵
سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه آیت ا… العظمی بروجردی
برگزار کننده:
شهر همایش: شهر بروجرد
استان همایش: استان لرستان
تاریخ درج سایت: سه شنبه، ۱۴ اردیبهشت، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 158

محورهای اصلی کنفرانس

مهندسی و فناوری

سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی

ادامه مطلب

ششمین همایش ملی پلیمر ایران

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 04133444314
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۵ آبان ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-10-27
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۴/۱۵
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۴۰۰/۵/۳۱
سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی سهند
برگزار کننده:
شهر همایش: شهر تبریز
استان همایش: استان آذربايجان شرقى
تاریخ درج سایت: سه شنبه، ۱۴ اردیبهشت، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 99

محورهای اصلی کنفرانس

علم و تکنولوژی پلیمر

ششمین همایش ملی پلیمر ایران

ادامه مطلب

همایش ملی تئاتر و ارتباط فرهنگی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 07138236010
تلفن همراه دبیرخانه: 09211386220
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱ شهریور ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-08-23
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۴/۳۱
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۵/۲۲
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی هنر شیراز
شهر همایش: شهر شیراز
استان همایش: استان فارس
تاریخ درج سایت: سه شنبه، ۱۴ اردیبهشت، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 120

محورهای اصلی کنفرانس

هنرهای تجسمی

هنر و علوم انسانی

همایش ملی تئاتر و ارتباط فرهنگی

ادامه مطلب

ششمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 02171053199
آدرس پستی دبیرخانه: eorgia, Tbilisi 30a, N. Khosharauli St, Post Code: 0119
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۵ مرداد ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-08-06
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۵/۲
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۵/۹
برگزار کننده: شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام تاریخ درج سایت: سه شنبه، ۱۴ اردیبهشت، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 107

محورهای اصلی کنفرانس

زبان و زبان شناسی

ادبیات

تاریخ

ششمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن

ادامه مطلب

سومین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 02171053199
آدرس پستی دبیرخانه: Georgia, Tbilisi 30a, N. Khosharauli St, Post Code: 0119
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۵ مرداد ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-08-06
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۵/۲
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۵/۹
برگزار کننده: شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام تاریخ درج سایت: سه شنبه، ۱۴ اردیبهشت، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 139

محورهای اصلی کنفرانس

حقوق

سومین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی

ادامه مطلب

اولین همایش ملی روان درمانی ایران

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 04531505629
تلفن همراه دبیرخانه: 09165197765
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۵ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-06-05
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۲/۲۵
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۲/۲۵
سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه محقق اردبیلی
برگزار کننده:
شهر همایش: شهر اردبیل
استان همایش: استان اردبيل
تاریخ درج سایت: سه شنبه، ۱۴ اردیبهشت، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 156

محورهای اصلی کنفرانس

روانپزشکی

روانشناسی

اولین همایش ملی روان درمانی ایران

ادامه مطلب

هشتمین کنفرانس مدیریت عملکرد

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 02188880693-94
فکس دبیرخانه: 02188872145
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۶ تیر ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-07-07
برگزار کننده: مرکز توسعه آموزش های مدیریت آزما پارسیان(تاماپ)
شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: شنبه، ۱۱ اردیبهشت، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 239

محورهای اصلی کنفرانس

مدیریت (عمومی)

هشتمین کنفرانس مدیریت عملکرد

ادامه مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز