اولین همایش ملی بختیاری شناسی (جامعه، فرهنگ و طبیعت)

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه:
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۳۰ مرداد ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-08-21
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۱/۳۱
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۴/۳۱
سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه شهرکرد
برگزار کننده:
شهر همایش: شهر شهرکرد
استان همایش: استان چهارمحال و بختيارى
تاریخ درج سایت: جمعه، ۲۷ فروردین، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 49

محورهای اصلی کنفرانس

جامعه شناسی

اولین همایش ملی بختیاری شناسی (جامعه، فرهنگ و طبیعت)

ادامه مطلب

نهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه:
تلفن همراه دبیرخانه: 09123057445
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-06-15
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۳/۱۰
برگزار کننده: انجمن هنری پژوهش های ایران هسته مطالعات ادبي
شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: جمعه، ۲۷ فروردین، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 41

محورهای اصلی کنفرانس

ادبیات

نهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی

ادامه مطلب

چهارمین کنفرانس ملی علوم ورزشی ، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 02188816395
تلفن همراه دبیرخانه: 09399511074
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۳۰ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-06-20
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۳/۲۰
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۳/۲۵
برگزار کننده: مركز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي
شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: جمعه، ۲۷ فروردین، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 42

محورهای اصلی کنفرانس

ورزش و تربیت بدنی

چهارمین کنفرانس ملی علوم ورزشی ، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی

ادامه مطلب

هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه:
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۶ آبان ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-11-17
مهلت ارسال چکیده: ۱۴۰۰/۴/۳۱
برگزار کننده:
انجمن علمی: انجمن روان شناسی ایران
شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: پنجشنبه، ۲۶ فروردین، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 108

محورهای اصلی کنفرانس

روانشناسی

هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران

ادامه مطلب

اولین همایش ملی تحولات حقوق خانواده

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 08143213207
تلفن همراه دبیرخانه: 09981060594
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-06-14
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۲/۱۵
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۴۰۰/۲/۳۱
سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه نهاوند
برگزار کننده:
شهر همایش: شهر نهاوند
استان همایش: استان همدان
تاریخ درج سایت: پنجشنبه، ۲۶ فروردین، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 74

محورهای اصلی کنفرانس

حقوق

اولین همایش ملی تحولات حقوق خانواده

ادامه مطلب

اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین درمطالعات ترجمه و آموزش زبان انگلیسی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 08143213207
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-06-19
مهلت ارسال چکیده: ۱۴۰۰/۳/۱۵
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۳/۲۵
سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه نهاوند
برگزار کننده:
شهر همایش: شهر نهاوند
استان همایش: استان همدان
تاریخ درج سایت: پنجشنبه، ۲۶ فروردین، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 80

محورهای اصلی کنفرانس

زبان و زبان شناسی

آموزش

اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین درمطالعات ترجمه و آموزش زبان انگلیسی

ادامه مطلب

اولین همایش ملی یافتههای نوین در مطالعات مدیریت مالی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 08143213207
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۳۰ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-06-20
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۳/۱۷
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۴۰۰/۳/۲۵
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۳/۲۸
سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه نهاوند
برگزار کننده:
شهر همایش: شهر نهاوند
استان همایش: استان همدان
تاریخ درج سایت: پنجشنبه، ۲۶ فروردین، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 61

اولین همایش ملی یافتههای نوین در مطالعات مدیریت مالی

ادامه مطلب

اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 02188391390
تلفن همراه دبیرخانه: 09106808909
فکس دبیرخانه: 09106808909
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۹ آذر ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-11-30
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۷/۱۵
سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه تهران
برگزار کننده:
انجمن علمی: انجمن آب و فاضلاب ایران
شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: پنجشنبه، ۲۶ فروردین، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 90

محورهای اصلی کنفرانس

مهندسی آب و هیدرولوژی

اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب

ادامه مطلب

نخستین کنفرانس ملی آسیب های اجتماعی و روانی با تاکید بر علوم رفتاری

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 07132298441
تلفن همراه دبیرخانه: 09033475006
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۵ آذر ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-12-16
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۳/۱۵
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۳/۱۵
سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه پیام نور واحد خرامه
برگزار کننده: مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران (متانا)
شهر همایش: شهر شیراز
استان همایش: استان فارس
تاریخ درج سایت: پنجشنبه، ۲۶ فروردین، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 110

محورهای اصلی کنفرانس

علوم رفتاری و اجتماعی

نخستین کنفرانس ملی آسیب های اجتماعی و روانی با تاکید بر علوم رفتاری

ادامه مطلب

نخستین همایش هم سنجی ادبی (ادبیات تطبیقی) پارسی، عربی و انگلیسی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 07132298441
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۳۰ دی ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2022-01-20
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۳/۱۵
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۳/۱۵
سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه پیام نور واحد شیراز
برگزار کننده: مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران (متانا)
شهر همایش: شهر شیراز
استان همایش: استان فارس
تاریخ درج سایت: چهارشنبه، ۲۵ فروردین، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 103

محورهای اصلی کنفرانس

ادبیات

نخستین همایش هم سنجی ادبی (ادبیات تطبیقی) پارسی، عربی و انگلیسی

ادامه مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز