نخستین همایش عدالت و تحول در آموزش و پرورش

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 02433133356
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۹ آذر ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-12-20
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۸/۲۵
برگزار کننده: اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان
شهر همایش: شهر زنجان
استان همایش: استان زنجان
تاریخ درج سایت: سه شنبه، ۴ آبان، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 31

محورهای اصلی کنفرانس

آموزش

نخستین همایش عدالت و تحول در آموزش و پرورش

ادامه مطلب

همایش دستاوردهای نوین بین رشته ای در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 09124318608
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۵ آذر ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-12-16
سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه جامع علمی کاربردی
برگزار کننده: دانشگاه علمی کاربردی واحد 41
شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: سه شنبه، ۴ آبان، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 99

محورهای اصلی کنفرانس

هنر و علوم انسانی

مدیریت (عمومی)

کسب و کار

همایش دستاوردهای نوین بین رشته ای در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی

ادامه مطلب

دومین کنفرانس ملی مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 02144868891
تلفن همراه دبیرخانه: 09017242753
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۳۰ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ میلادی: 2022-04-19
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۱/۱/۲۵
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۱/۲۵
برگزار کننده: موسسه پژوهشی مدیریت مدبر , با مشارکت دانشگاهها و مجامع علمی
شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: دوشنبه، ۳ آبان، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 84

محورهای اصلی کنفرانس

مدیریت (عمومی)

روانشناسی

دومین کنفرانس ملی مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری

ادامه مطلب

بیستمین همایش علمی انجمن مشاوره ایران

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۰ آذر ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-12-01
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۸/۳۰
برگزار کننده:
انجمن علمی: انجمن مشاوره ایران
شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: دوشنبه، ۳ آبان، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 90

محورهای اصلی کنفرانس

روانشناسی

بیستمین همایش علمی انجمن مشاوره ایران

ادامه مطلب

نخستین همایش بین المللی علمی و فرهنگی تاریخ و ادبیات پایداری در مکتب حاج قاسم

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 43347063-034
تلفن همراه دبیرخانه: 09031063629
فکس دبیرخانه: 43347065-034
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۳ دی ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2022-01-03
مهلت ارسال چکیده: ۱۴۰۰/۹/۱۵
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۹/۱۵
سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه جیرفت
برگزار کننده:
شهر همایش: شهر جیرفت
استان همایش: استان کرمان
تاریخ درج سایت: دوشنبه، ۳ آبان، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 65

محورهای اصلی کنفرانس

ادبیات

تاریخ

نخستین همایش بین المللی علمی و فرهنگی تاریخ و ادبیات پایداری در مکتب حاج قاسم

ادامه مطلب

همایش ملی فرآورده های طبیعی موثر بر عفونت های تنفسی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 03137932397
تلفن همراه دبیرخانه: 09902840451
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۴ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2022-02-23
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۱۰/۱
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۴۰۰/۱۱/۱۵
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۱۰/۱
سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه اصفهان
برگزار کننده:
شهر همایش: شهر اصفهان
استان همایش: استان اصفهان
تاریخ درج سایت: دوشنبه، ۳ آبان، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 61

محورهای اصلی کنفرانس

مراقبت تنفسی

پزشکی ریه و تنفس

همایش ملی فرآورده های طبیعی موثر بر عفونت های تنفسی

ادامه مطلب

چهاردهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 1597 2243 021
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۹ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2022-02-08
مهلت ارسال چکیده: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
برگزار کننده: بسيج دانشجويي و دانشكده بهداشت و ايمني دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: شنبه، ۱ آبان، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 157

محورهای اصلی کنفرانس

سیاست گذاری سلامت

سلامت

پزشکی

حرفه های پزشکی

چهاردهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور

ادامه مطلب

اولین همایش مجازی ملی و علمی و پژوهشی روانشناسی تربیتی و پرورشی مدرسه با رویکرد نقش ادبیات و هنر در گسترش نشاط و شادی و امید در دانش آموزان، در دوران کرونا

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 02632504741
تلفن همراه دبیرخانه: 09025666272
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۶ آذر ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-12-07
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۹/۸
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۴۰۰/۹/۱۳
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۹/۱۳
برگزار کننده: دبستان غیردولتی پسرانه فرهنگ 1موسسه فرهنگی و هنری مدرسه اولیا تاریخ درج سایت: چهارشنبه، ۲۸ مهر، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 314

محورهای اصلی کنفرانس

آموزش

اولین همایش مجازی ملی و علمی و پژوهشی روانشناسی تربیتی و پرورشی مدرسه با رویکرد نقش ادبیات و هنر در گسترش نشاط و شادی و امید در دانش آموزان، در دوران کرونا

ادامه مطلب

ششمین کنفرانس ملی انجمن رسوب شناسی ایران

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه:
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۳ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2022-02-02
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید چمران اهواز
برگزار کننده:
انجمن علمی: رسوب شناسی ایران
شهر همایش: شهر اهواز
استان همایش: استان خوزستان
تاریخ درج سایت: سه شنبه، ۲۷ مهر، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 251

محورهای اصلی کنفرانس

مهندسی معدن

ششمین کنفرانس ملی انجمن رسوب شناسی ایران

ادامه مطلب

سومین همایش بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 02174188692
فکس دبیرخانه: 02174188690
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۳ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2022-02-12
مهلت ارسال چکیده: ۱۴۰۰/۷/۳۰
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۸/۱۵
سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه جامع امام حسین
برگزار کننده:
شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: سه شنبه، ۲۷ مهر، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 301

محورهای اصلی کنفرانس

علوم سیاسی و روابط بین الملل

سومین همایش بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی

ادامه مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز