پنجمین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 44229261-021
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۱ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2022-02-10
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس
شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: چهارشنبه، ۸ دی، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 181

محورهای اصلی کنفرانس

مهندسی و فناوری

پنجمین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی

ادامه مطلب

سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 44229261-021
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۱ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2022-02-10
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
برگزار کننده: دبيرخانه دائمي كنفرانس
شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: چهارشنبه، ۸ دی، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 170

محورهای اصلی کنفرانس

هنر و علوم انسانی

سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی

ادامه مطلب

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 44229261-021
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۱ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2022-02-10
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس
شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: چهارشنبه، ۸ دی، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 269

محورهای اصلی کنفرانس

مهندسی برق و الکترونیک

علوم کامپیوتر

مهندسی مکانیک

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

ادامه مطلب

ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 44229261-021
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۱ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2022-02-10
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
برگزار کننده: دبيرخانه دائمي كنفرانس
شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: چهارشنبه، ۸ دی، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 125

محورهای اصلی کنفرانس

ادبیات

زبان و زبان شناسی

ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات

ادامه مطلب

سومین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 44229261-021
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۱ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2022-02-10
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس
شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: چهارشنبه، ۸ دی، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 171

محورهای اصلی کنفرانس

شیمی

مهندسی شیمی (عمومی)

سومین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی

ادامه مطلب

سومین کنگره ملی انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران – با تاکید بر فضائل اخلاقی در خانواده و ازدواج و چالشهای آن- اولین جشنواره ملی خانواده و ازدواج

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه:
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۸ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2022-03-09
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۱۱/۲۹
برگزار کننده:
انجمن علمی: روانشناسی خانواده ایران
تاریخ درج سایت: چهارشنبه، ۸ دی، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 109

محورهای اصلی کنفرانس

روانشناسی

سومین کنگره ملی انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران – با تاکید بر فضائل اخلاقی در خانواده و ازدواج و چالشهای آن- اولین جشنواره ملی خانواده و ازدواج

ادامه مطلب

نخستین کنفرانس ملی گرافیک و رویکردهای تعاملی میان رشته ای

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 36987 (071) داخلی 113، دبیرخانه کنفرانس، آقای محمدی
فکس دبیرخانه: 33605031 – 071
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۳۰ تیر ۱۴۰۱
تاریخ میلادی: 2022-07-21
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۱/۴/۱۵
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۴/۱۵
سازمان علمی برگزار کننده همایش: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
برگزار کننده:
شهر همایش: شهر شیراز
استان همایش: استان فارس
تاریخ درج سایت: چهارشنبه، ۸ دی، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 110

محورهای اصلی کنفرانس

هنرهای تجسمی

نخستین کنفرانس ملی گرافیک و رویکردهای تعاملی میان رشته ای

ادامه مطلب

دومین کنفرانس معماری ،شهرسازی ،عمران و محیط زیست

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 02177922637
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۶ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2022-03-17
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۴۰۰/۱۱/۱۴
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس تاریخ درج سایت: چهارشنبه، ۸ دی، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 275

محورهای اصلی کنفرانس

معماری و شهرسازی

مهندسی عمران (عمومی)

محیط زیست (عمومی)

دومین کنفرانس معماری ،شهرسازی ،عمران و محیط زیست

ادامه مطلب

دومین کنفرانس مکانیک،برق ،مهندسی هوافضا و علوم مهندسی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 02177922637
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۶ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2022-03-17
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۴۰۰/۱۱/۱۴
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس تاریخ درج سایت: چهارشنبه، ۸ دی، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 271

محورهای اصلی کنفرانس

مهندسی مکانیک

مهندسی برق و الکترونیک

مهندسی و فناوری

علوم هوافضا

دومین کنفرانس مکانیک،برق ،مهندسی هوافضا و علوم مهندسی

ادامه مطلب

دومین کنفرانس مهندسی صنایع،مدیریت، حسابداری و اقتصاد

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 02177922637
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۵ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2022-03-16
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۴۰۰/۱۱/۱۴
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس تاریخ درج سایت: چهارشنبه، ۸ دی، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 249

محورهای اصلی کنفرانس

مهندسی صنایع

مدیریت (عمومی)

حسابداری

اقتصاد و دارائی

دومین کنفرانس مهندسی صنایع،مدیریت، حسابداری و اقتصاد

ادامه مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز