یازدهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 88575629-021
تلفن همراه دبیرخانه: 09901644535
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۷ آذر ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-12-08
برگزار کننده:
انجمن علمی: انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: سه شنبه، ۲ آذر، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 186

محورهای اصلی کنفرانس

فیزیک (عمومی)

یازدهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

ادامه مطلب

پنجمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 02122959258
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۴ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2022-01-24
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۹/۱۵
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۴۰۰/۱۰/۵
برگزار کننده: وزارت راه و شهرسازي
شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: سه شنبه، ۲ آذر، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 188

محورهای اصلی کنفرانس

علوم دریایی و اقیانوسی

پنجمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس

ادامه مطلب

اولین کنفرانس ملی عمران، معماری ، شهرسازی و برنامه ریزی شهری

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه:
تلفن همراه دبیرخانه: 09142959557
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۸ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2022-02-17
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۹/۳۰
سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه جامع علمی کاربردی
برگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی، مرکز آرمان سوله
شهر همایش: شهر اردبیل
استان همایش: استان اردبیل
تاریخ درج سایت: سه شنبه، ۲ آذر، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 177

محورهای اصلی کنفرانس

مهندسی عمران (عمومی)

معماری و شهرسازی

اولین کنفرانس ملی عمران، معماری ، شهرسازی و برنامه ریزی شهری

ادامه مطلب

همایش بین المللی طراحی و توسعه خدمات کتابخانه های عمومی؛ الگوها، تجربه ها و ایده ها

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه:
تلفن همراه دبیرخانه: 09177366195
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ میلادی: 2022-05-17
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۴۰۰/۱۲/۲۰
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۲/۲۰
برگزار کننده: انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران
شهر همایش: شهر شیراز
استان همایش: استان فارس
تاریخ درج سایت: سه شنبه، ۲ آذر، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 171

محورهای اصلی کنفرانس

کتابداری و اطلاع رسانی

همایش بین المللی طراحی و توسعه خدمات کتابخانه های عمومی؛ الگوها، تجربه ها و ایده ها

ادامه مطلب

دومین همایش ملی ایران شناسی استان ها تاریخ، فرهنگ و هنر کرمانشاه

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 02188608807
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۹ آذر ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-12-20
مهلت ارسال چکیده: ۱۴۰۰/۸/۱۵
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۹/۱۵
برگزار کننده: بنیاد ایران شناسی
شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: سه شنبه، ۲ آذر، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 205

محورهای اصلی کنفرانس

باستان شناسی

دومین همایش ملی ایران شناسی استان ها تاریخ، فرهنگ و هنر کرمانشاه

ادامه مطلب

نهمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 995593139699- گرجستان
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۹ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2022-02-18
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
برگزار کننده: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی تاریخ درج سایت: سه شنبه، ۲ آذر، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 141

محورهای اصلی کنفرانس

علوم کشاورزی

نهمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی

ادامه مطلب

هشتمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 995593139699- گرجستان
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۹ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2022-02-18
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
برگزار کننده: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی تاریخ درج سایت: سه شنبه، ۲ آذر، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 113

هشتمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت

ادامه مطلب

دهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات،فرهنگ و تاریخ

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 995593139699 – گرجستان
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۹ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2022-02-18
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
برگزار کننده: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی تاریخ درج سایت: سه شنبه، ۲ آذر، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 182

محورهای اصلی کنفرانس

ادبیات

دهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات،فرهنگ و تاریخ

ادامه مطلب

نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه:
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۹ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2022-02-18
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
برگزار کننده: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی تاریخ درج سایت: سه شنبه، ۲ آذر، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 203

محورهای اصلی کنفرانس

حقوق

هنر و علوم انسانی

نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی

ادامه مطلب

یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 982171053833
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۹ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2022-02-18
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
برگزار کننده: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی تاریخ درج سایت: سه شنبه، ۲ آذر، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 188

محورهای اصلی کنفرانس

روانشناسی

روانشناسی بالینی

یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

ادامه مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز