اولین کنفرانس ملی دستاورد نوین در مدیریت، تجارت، بورس، بانکداری و بیمه

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه:
تلفن همراه دبیرخانه: 09215415141
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۵ مرداد ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-08-06
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۴/۱۵
برگزار کننده: شرکت خورشید تابان میلکان دانشگاه ها و مراکز علمی استان کرمانشاه
شهر همایش: شهر کرمانشاه
استان همایش: استان کرمانشاه
تاریخ درج سایت: جمعه، ۲۰ فروردین، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 119

محورهای اصلی کنفرانس

تجارت، مدیریت و حسابداری

اولین کنفرانس ملی دستاورد نوین در مدیریت، تجارت، بورس، بانکداری و بیمه

ادامه مطلب

اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 04531505169
تلفن همراه دبیرخانه: 09300656597
فکس دبیرخانه: 04533512204
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-06-09
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۳/۱۰
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۴۰۰/۳/۱۳
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۳/۱۷
سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه محقق اردبیلی
برگزار کننده:
شهر همایش: شهر اردبیل
استان همایش: استان اردبيل
تاریخ درج سایت: جمعه، ۲۰ فروردین، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 233

محورهای اصلی کنفرانس

بهداشت محیط

محیط زیست (عمومی)

اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند

ادامه مطلب

هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 017322424390
تلفن همراه دبیرخانه: 09057752632
فکس دبیرخانه: 01732225989
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۰ شهریور ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-09-01
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۲/۳۱
سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
برگزار کننده:
انجمن علمی: انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران
شهر همایش: شهر گرگان
استان همایش: استان گلستان
تاریخ درج سایت: جمعه، ۲۰ فروردین، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 119

محورهای اصلی کنفرانس

گیاه شناسی

هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران

ادامه مطلب

کنفرانس ملی رویین تن سازی سیستان

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 05432224510
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-05-19
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۱/۳۰
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۴۰۰/۲/۱۵
سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه زابل
برگزار کننده:
شهر همایش: شهر زابل
استان همایش: استان سيستان و بلوچستان
تاریخ درج سایت: چهارشنبه، ۱۸ فروردین، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 197

کنفرانس ملی رویین تن سازی سیستان

ادامه مطلب

هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 02191304025
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۰ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-05-31
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۳/۶
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۳/۸
برگزار کننده: شركت همايش آروين البرز تاریخ درج سایت: چهارشنبه، ۱۸ فروردین، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 218

محورهای اصلی کنفرانس

اقتصاد و دارائی

تجارت، مدیریت و حسابداری

هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری

ادامه مطلب

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 02191304025
تلفن همراه دبیرخانه: 09300414400
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-05-20
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۲/۲۶
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۲/۲۸
برگزار کننده: شركت همايش آروين البرز
شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: چهارشنبه، ۱۸ فروردین، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 262

محورهای اصلی کنفرانس

اقتصاد و دارائی

علوم اجتماعی

مدیریت (عمومی)

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی

ادامه مطلب

کنفرانس تاثیر کاهش پسماند بر محیط زیست بر اساس اجرای طرح کاپ

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 02196011426
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-05-16
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۲/۲۴
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۴۰۰/۲/۲۵
برگزار کننده: اداره مدیریت پسماند
شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: چهارشنبه، ۱۸ فروردین، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 194

محورهای اصلی کنفرانس

محیط زیست (عمومی)

کنفرانس تاثیر کاهش پسماند بر محیط زیست بر اساس اجرای طرح کاپ

ادامه مطلب

دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 02144861157
تلفن همراه دبیرخانه: 09017242753
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-09-16
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۶/۱۵
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۶/۱۵
برگزار کننده: موسسه پژوهشي مديريت مدبر
شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: چهارشنبه، ۱۸ فروردین، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 241

محورهای اصلی کنفرانس

پزشکی

مدیریت (عمومی)

دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی

ادامه مطلب

دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 02144861157
تلفن همراه دبیرخانه: 09017242753
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۸ شهریور ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-09-09
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۶/۸
برگزار کننده: موسسه پژوهشي مديريت مدبر
شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: چهارشنبه، ۱۸ فروردین، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 198

محورهای اصلی کنفرانس

مهندسی و فناوری

مدیریت (عمومی)

دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت

ادامه مطلب

چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 02144861157
تلفن همراه دبیرخانه: 09017242753
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۱ آذر ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-12-02
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۹/۶
برگزار کننده: موسسه پژوهشي مديريت مدبر
شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: چهارشنبه، ۱۸ فروردین، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 252

محورهای اصلی کنفرانس

مهندسی و فناوری

مدیریت (عمومی)

چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی

ادامه مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز