خانه » همایش و کنفرانس ها (صفحه ی 45)

همایش و کنفرانس ها

دومین کنفرانس مکانیک،مهندسی برق و کامپیوتر

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۷۹۲۲۶۳۷-تلگرام:۰۹۰۲۳۹۲۴۴۸۴
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۷ شهریور ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-09-17
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۵/۲۸
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۳۹۹/۵/۳۰
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۶/۱
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس شهر همایش: پادووا-ايتاليا
تاریخ درج سایت: چهارشنبه، ۱۸ تیر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: ۱۳۹۳

محورهای اصلی کنفرانس

علوم کامپیوتر

مهندسی برق و الکترونیک

مهندسی مکانیک

دومین کنفرانس مکانیک،مهندسی برق و کامپیوتر

ادامه مطلب

دومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۷۹۲۲۶۳۷-تلگرام:۰۹۰۲۳۹۲۴۴۸۴
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۷ شهریور ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-09-17
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۵/۲۸
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۳۹۹/۵/۳۰
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۶/۱
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس شهر همایش: پادووا- ايتاليا
تاریخ درج سایت: چهارشنبه، ۱۸ تیر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: ۷۱۲

محورهای اصلی کنفرانس

مهندسی صنایع

اقتصاد و دارائی

دومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت

ادامه مطلب

سومین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۹۱۳۰۴۰۶۵-واتس آپ : ۰۹۳۹۹۴۴۱۳۵۹
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۳۰ مرداد ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-08-20
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۵/۲۶
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۵/۲۸
برگزار کننده: شرکت همایش آروین البرز شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: چهارشنبه، ۱۸ تیر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: ۸۱۴

محورهای اصلی کنفرانس

مهندسی عمران (عمومی)

مهندسی صنایع

مهندسی مکانیک

سومین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران

ادامه مطلب

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۹۱۳۰۴۰۲۵-واتس آپ : ۰۹۳۰۰۴۱۴۴۰۰
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-08-15
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۵/۲۱
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۵/۲۳
برگزار کننده: شرکت همایش آروین البرز شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: چهارشنبه، ۱۸ تیر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: ۶۰۷

محورهای اصلی کنفرانس

علوم اجتماعی

اقتصاد و دارائی

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی

ادامه مطلب

سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۹۱۳۰۴۰۷۵-واتس آپ : ۰۹۲۱۵۸۶۸۹۵۲
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۶ مرداد ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-08-16
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۵/۲۲
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۵/۲۴
برگزار کننده: شرکت همایش آروین البرز شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: چهارشنبه، ۱۸ تیر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: ۶۵۵

محورهای اصلی کنفرانس

مهندسی و فناوری

سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری

ادامه مطلب

دومین کنفرانس ملی ایمنی و بهداشت

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: ۰۹۳۹۹۵۱۱۰۷۴ – ۰۲۱۸۸۸۱۶۳۹۵
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-09-21
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۶/۲۰
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۶/۲۵
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: چهارشنبه، ۱۸ تیر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: ۶۲۲۳

محورهای اصلی کنفرانس

ایمنی شناسی

دومین کنفرانس ملی ایمنی و بهداشت

ادامه مطلب

سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

آمار مقالات کنفرانس

تعداد کل مقالات: ۱۹۷
تعداد صفحات کتابچه مقالات: ۱۹۷
تعداد نمایش مقالات: ۲۰۰۱

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۶ اسفند ۱۳۹۵
تاریخ میلادی: 2017-03-06
برگزار کننده: انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: چهارشنبه، ۱۸ تیر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: ۲۱۹

محورهای اصلی کنفرانس

ورزش و تربیت بدنی

سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

ادامه مطلب

دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

آمار مقالات کنفرانس

تعداد کل مقالات: ۲۱۰
تعداد صفحات کتابچه مقالات: ۲۴۱
تعداد نمایش مقالات: ۲۲۴۱

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
تاریخ میلادی: 2015-05-20
برگزار کننده: انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: چهارشنبه، ۱۸ تیر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: ۲۵۶

محورهای اصلی کنفرانس

ورزش و تربیت بدنی

دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

ادامه مطلب

دستاوردهای نوین در مطالعات سبز محاسبات،کاربردها و چالش ها

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: ۰۱۱۴۴۹۰۴ داخلی ۲۰۲ و ۲۰۳
آدرس پستی دبیرخانه: مازندران، نور، رویان، بعد از پلیس راه نور، موسسه آموزش عالی مازیار، معاونت پژوهش و فناوری
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۱ شهریور ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-09-11
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۵/۳۱
سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه غیرانتفاعی مازیار رویان
برگزار کننده: مرکز بین المللی همایش ها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام – موسسه آموزش عالی مازیار شهر همایش: شهر نور
استان همایش: استان مازندران
تاریخ درج سایت: چهارشنبه، ۱۸ تیر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: ۴۲۹

محورهای اصلی کنفرانس

بهینه سازی مصرف انرژی

دستاوردهای نوین در مطالعات سبز محاسبات،کاربردها و چالش ها

ادامه مطلب

الزامات آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس،مراکز زبان‌آموزی،دانشگاه‌ها و فضای مجازی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: ۰۵۱۳۸۸۰۴۳۶۴-۰۹۱۵۵۰۳۰۱۸۵- ۰۹۳۳۹۱۰۸۰۱۴
آدرس پستی دبیرخانه: مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، روبروی دانشکده ادبیات، کدپستی: ۹۱۷۷۹۴۷۱۰۱، دکتر شیما ابراهیمی و رویا رستگار
ایمیل: [email protected] / [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-09-16
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۵/۳۱
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۳۹۹/۶/۱۵
سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه فردوسی مشهد
برگزار کننده: گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی – انجمن علمی معلمان زبان و ادبیات فارسی خراسان شهر همایش: شهر مشهد
استان همایش: استان خراسان رضوى
تاریخ درج سایت: چهارشنبه، ۱۸ تیر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: ۵۳۸

محورهای اصلی کنفرانس

آموزش

ادبیات

الزامات آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس،مراکز زبان‌آموزی،دانشگاه‌ها و فضای مجازی

ادامه مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز