خانه » 2021 » دسامبر

آرشیو ماهانه : دسامبر 2021

دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکداری

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 91304025-021
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۵ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2022-03-06
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۱۲/۸
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۱۲/۱۰
برگزار کننده: شركت همايش آروين البرز تاریخ درج سایت: جمعه، ۱۰ دی، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 183

محورهای اصلی کنفرانس

مدیریت (عمومی)

اقتصاد و دارائی

حسابداری

دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکداری

ادامه مطلب

اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، حقوق، مطالعات اجتماعی و روانشناسی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 021-91304025
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۵ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2022-02-04
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۱۱/۸
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
برگزار کننده: شركت همايش آروين البرز تاریخ درج سایت: جمعه، ۱۰ دی، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 211

محورهای اصلی کنفرانس

هنر و علوم انسانی

حقوق

روانشناسی

اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، حقوق، مطالعات اجتماعی و روانشناسی

ادامه مطلب

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی متالورژی، مکانیک و معدن

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 44229261-021
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۱ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2022-02-10
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس
شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: جمعه، ۱۰ دی، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 105

محورهای اصلی کنفرانس

مهندسی مکانیک

مهندسی معدن

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی متالورژی، مکانیک و معدن

ادامه مطلب

هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 44229261-021
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۱ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2022-02-10
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس
شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: جمعه، ۱۰ دی، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 90

محورهای اصلی کنفرانس

مدیریت (عمومی)

اقتصاد و دارائی

حسابداری

هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

ادامه مطلب

هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 44229261-021
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۱ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2022-02-10
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس
شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: جمعه، ۱۰ دی، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 95

محورهای اصلی کنفرانس

روانشناسی

روانشناسی تربیتی

هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

ادامه مطلب

هشتمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 44229261-021
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۱ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2022-02-10
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس
شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: جمعه، ۱۰ دی، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 133

محورهای اصلی کنفرانس

مهندسی عمران (عمومی)

معماری و شهرسازی

هشتمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی

ادامه مطلب

پنجمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 44229261-021
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۱ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2022-02-10
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس
شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: جمعه، ۱۰ دی، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 52

محورهای اصلی کنفرانس

ورزش و تربیت بدنی

پنجمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

ادامه مطلب

هفتمین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 44229261-021
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۱ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2022-02-10
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
برگزار کننده: دبيرخانه دائمي كنفرانس
شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: جمعه، ۱۰ دی، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 118

محورهای اصلی کنفرانس

علوم کشاورزی

محیط زیست (عمومی)

اقتصاد کشاورزی منابع طبیعی

هفتمین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

ادامه مطلب

پنجمین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 44229261-021
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۱ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2022-02-10
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس
شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: چهارشنبه، ۸ دی، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 181

محورهای اصلی کنفرانس

مهندسی و فناوری

پنجمین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی

ادامه مطلب

سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 44229261-021
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۱ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2022-02-10
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
برگزار کننده: دبيرخانه دائمي كنفرانس
شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: چهارشنبه، ۸ دی، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 170

محورهای اصلی کنفرانس

هنر و علوم انسانی

سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی

ادامه مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز