خانه » 2021 » فوریه (صفحه ی 4)

آرشیو ماهانه : فوریه 2021

چهارمین کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز ۱۴۰۴

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه:
تلفن همراه دبیرخانه: 09111453159
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-06-21
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۳/۲۵
برگزار کننده: سازمان بسيج مهندسي صنعتي استان گيلان
شهر همایش: شهر رشت
استان همایش: استان گيلان
تاریخ درج سایت: یکشنبه، ۳ اسفند، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 182

محورهای اصلی کنفرانس

حقوق

چهارمین کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز ۱۴۰۴

ادامه مطلب

ششمین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه:
تلفن همراه دبیرخانه: 09118376183
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-06-21
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۳/۲۵
برگزار کننده: سازمان بسيج مهندسي صنعتي استان گيلان
شهر همایش: شهر رشت
استان همایش: استان گيلان
تاریخ درج سایت: یکشنبه، ۳ اسفند، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 160

محورهای اصلی کنفرانس

مدیریت (عمومی)

ششمین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴

ادامه مطلب

هشتمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه:
تلفن همراه دبیرخانه: 09111453159
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-06-21
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۳/۲۵
برگزار کننده: سازمان بسيج مهندسي صنعتي استان گيلان
شهر همایش: شهر رشت
استان همایش: استان گيلان
تاریخ درج سایت: یکشنبه، ۳ اسفند، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 183

محورهای اصلی کنفرانس

مهندسی و فناوری

هشتمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید

ادامه مطلب

هفتمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 09111453159
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-06-21
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۳/۲۵
برگزار کننده: سازمان بسيج مهندسي صنعتي استان گيلان
شهر همایش: شهر رشت
استان همایش: استان گيلان
تاریخ درج سایت: یکشنبه، ۳ اسفند، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 164

محورهای اصلی کنفرانس

مهندسی و فناوری

هفتمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی

ادامه مطلب

نخستین کنگره دیجیتال مدیریت و درمان COVID-۱۹ در بستر شبکه اجتماعی تخصصی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 66564784 021
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2021-03-04
مهلت ارسال چکیده: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
برگزار کننده:
شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: چهارشنبه، ۲۹ بهمن، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 384

محورهای اصلی کنفرانس

سیاست گذاری سلامت

نخستین کنگره دیجیتال مدیریت و درمان COVID-۱۹ در بستر شبکه اجتماعی تخصصی

ادامه مطلب

اولین همایش ملی ورزش، مشارکت همگانی، سبک زندگی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 08143213207
تلفن همراه دبیرخانه: 09981060594
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۷ اسفند ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2021-03-17
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۳۹۹/۱۲/۲۲
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه نهاوند
برگزار کننده:
شهر همایش: شهر نهاوند
استان همایش: استان همدان
تاریخ درج سایت: چهارشنبه، ۲۹ بهمن، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 375

محورهای اصلی کنفرانس

ورزش و تربیت بدنی

سیاست گذاری سلامت

اولین همایش ملی ورزش، مشارکت همگانی، سبک زندگی

ادامه مطلب

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت آینده نگر و تحلیل کسب و کار

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه:
تلفن همراه دبیرخانه: 09213513958
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۸ شهریور ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-09-09
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۴/۱
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۴/۱۰
برگزار کننده: دانشگاه باهارات هندموسسه مهدپژوهش ره پویان حقیقت و دانشگاه باهارات هند، تاریخ درج سایت: چهارشنبه، ۲۹ بهمن، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 298

محورهای اصلی کنفرانس

کسب و کار

مدیریت (عمومی)

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت آینده نگر و تحلیل کسب و کار

ادامه مطلب

چهارمین جشنواره ملی شهرپژوهی و اولین جشنواره فن پژوهی شهری

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 03133356624
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-05-18
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۱۲/۱۵
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۴۰۰/۲/۱۰
برگزار کننده:
شهر همایش: شهر اصفهان
استان همایش: استان اصفهان
تاریخ درج سایت: چهارشنبه، ۲۹ بهمن، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 271

محورهای اصلی کنفرانس

جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

معماری و شهرسازی

چهارمین جشنواره ملی شهرپژوهی و اولین جشنواره فن پژوهی شهری

ادامه مطلب

نهمین کنگره بین المللی طب تولید مثل یزد

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه:
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-05-14
برگزار کننده: پژوهشکده علوم تولید مثل یزد
شهر همایش: شهر یزد
استان همایش: استان يزد
تاریخ درج سایت: چهارشنبه، ۲۹ بهمن، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 254

محورهای اصلی کنفرانس

پزشکی باروری و ناباروری

نهمین کنگره بین المللی طب تولید مثل یزد

ادامه مطلب

دهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه:
تلفن همراه دبیرخانه: 09150874680
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-04-29
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۲/۷
برگزار کننده: موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك مجله علمي تخحصصي پاياشهر
شهر همایش: شهر شیروان
استان همایش: استان خراسان شمالى
تاریخ درج سایت: دوشنبه، ۲۷ بهمن، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 282

محورهای اصلی کنفرانس

جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

محیط زیست (عمومی)

دهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

ادامه مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز