خانه » 2020 » آوریل

آرشیو ماهانه : آوریل 2020

سومین کنگره کودکان استاد امیر حکیمی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: ۷۱۳۶۴۷۴۲۹۸
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۳ تیر ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-06-23
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۳/۱۵
برگزار کننده: انجمن متخصصین کودکان فارس شهر همایش: شهر شیراز
استان همایش: استان فارس
تاریخ درج سایت: چهارشنبه، ۱۰ اردیبهشت، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: ۴۹۸

محورهای اصلی کنفرانس

علوم سلامت (پزشکی)

پزشکی

طب کودکان

سومین کنگره کودکان استاد امیر حکیمی

ادامه مطلب

پنجمین کنفرانس بین المللی سالانه بررسی مسائل جاری زبان ها، زبان شناسی، ترجمه و ادبیات

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: ۰۶۱۳۲۹۳۱۱۹۹
فکس دبیرخانه: ۰۶۱۳۲۹۳۱۱۹۸
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۴ بهمن ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2021-02-02
برگزار کننده: مؤسسه پژوهشگران اندیشمند شهر همایش: شهر اهواز
استان همایش: استان خوزستان
تاریخ درج سایت: سه شنبه، ۹ اردیبهشت، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: ۷۲۴

محورهای اصلی کنفرانس

زبان و زبان شناسی

پنجمین کنفرانس بین المللی سالانه بررسی مسائل جاری زبان ها، زبان شناسی، ترجمه و ادبیات

ادامه مطلب

سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۵۰۳۸۳۳۸
آدرس پستی دبیرخانه: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه ۷
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۶ خرداد ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-06-05
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۳/۳
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۳/۴
برگزار کننده: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی شهر همایش: گرجستان-تفليس
تاریخ درج سایت: دوشنبه، ۸ اردیبهشت، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: ۸۴۸

محورهای اصلی کنفرانس

مهندسی عمران (عمومی)

سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری

ادامه مطلب

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۵۰۳۸۳۳۸
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۶ خرداد ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-06-05
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۳/۳
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۳/۴
برگزار کننده: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی شهر همایش: گرجستان-تفليس
تاریخ درج سایت: دوشنبه، ۸ اردیبهشت، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: ۵۹۳

محورهای اصلی کنفرانس

مهندسی مکانیک

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی

ادامه مطلب

سومین کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۵۰۳۸۳۳۸
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۶ خرداد ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-06-05
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۳/۳
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۳/۴
برگزار کننده: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی شهر همایش: گرجستان-تفليس
تاریخ درج سایت: دوشنبه، ۸ اردیبهشت، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: ۴۶۸

محورهای اصلی کنفرانس

مهندسی و فناوری

سومین کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو

ادامه مطلب

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۵۰۳۸۳۳۸
آدرس پستی دبیرخانه: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه ۷
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۶ خرداد ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-06-05
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۳/۳
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۳/۴
برگزار کننده: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی شهر همایش: گرجستان-تفليس
تاریخ درج سایت: دوشنبه، ۸ اردیبهشت، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: ۴۱۹

محورهای اصلی کنفرانس

علوم کشاورزی

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی

ادامه مطلب

نهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۵۰۳۸۳۳۸
آدرس پستی دبیرخانه: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه ۷
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۶ خرداد ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-06-05
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۳/۳
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۳/۴
برگزار کننده: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی شهر همایش: گرجستان-تفليس
تاریخ درج سایت: دوشنبه، ۸ اردیبهشت، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: ۴۶۵

محورهای اصلی کنفرانس

علوم کامپیوتر

نهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات

ادامه مطلب

هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۵۰۳۸۳۳۸
آدرس پستی دبیرخانه: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه ۷
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۶ خرداد ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-06-05
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۳/۱
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۳/۴
برگزار کننده: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی شهر همایش: گرجستان-تفليس
تاریخ درج سایت: دوشنبه، ۸ اردیبهشت، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: ۴۱۶

محورهای اصلی کنفرانس

اقتصاد و دارائی

مدیریت (عمومی)

هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه

ادامه مطلب

بیست و هفتمین کنفرانس ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: ۲۱۶۴۵۴۲۴۹۹
آدرس پستی دبیرخانه: تهران خیابان حافظ دانشگاه صنعتی امیر کبیر گروه مهندسی پزشکی
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۶ آذر ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-11-26
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۴/۳۱
برگزار کننده: انجمن مهندسی پزشکی ایران
انجمن علمی: انجمن مهندسی پزشکی ایران
تاریخ درج سایت: یکشنبه، ۷ اردیبهشت، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: ۴۸۴

محورهای اصلی کنفرانس

علوم سلامت (پزشکی)

پزشکی

علوم زیستی

بیست و هفتمین کنفرانس ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران

ادامه مطلب

چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۸۸۸۰۹۶۱۹-۰۲۱۸۸۸۹۰۲۷۰
فکس دبیرخانه: ۰۲۱۸۸۸۹۰۲۴۸
آدرس پستی دبیرخانه: خیابان سمیه – حد فاصل تقاطع شهید سپهبد قرنی و تقاطع نجات اللهی . جنب بانک تجارت- دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی- طبقه سوم
ایمیل: qauskhu.ac.ir
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۰ آبان ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-11-10
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۵/۳۱
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۳۹۹/۶/۱۵
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۷/۲۰
سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه خوارزمی
برگزار کننده: دانشگاه خوارزمی شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: یکشنبه، ۷ اردیبهشت، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: ۳۶۴

محورهای اصلی کنفرانس

آموزش

چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی

ادامه مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز