خانه » همایش و کنفرانس ها (صفحه ی 34)

همایش و کنفرانس ها

سومین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۹۱۳۰۴۰۶۵-واتس آپ : ۰۹۳۹۹۴۴۱۳۵۹
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۹ تیر ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-07-19
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۴/۲۵
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۴/۲۷
برگزار کننده: شرکت همایش آروین البرز شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: چهارشنبه، ۴ تیر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: ۵۲۸

محورهای اصلی کنفرانس

مهندسی صنایع

مدیریت (عمومی)

سومین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع

ادامه مطلب

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۹۱۳۰۴۰۲۵
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-08-13
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۵/۱۹
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۵/۲۱
برگزار کننده: شرکت همایش آروین البرز شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: چهارشنبه، ۴ تیر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: ۵۴۲

محورهای اصلی کنفرانس

اقتصاد و دارائی

حسابداری

مدیریت (عمومی)

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری

ادامه مطلب

هشتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: ۰۵۱۳۸۵۴۲۷۵۰-۰۹۳۵۵۴۷۴۲۰۵-۰۹۱۵۱۱۰۴۴۶۱
آدرس پستی دبیرخانه: مشهد ،خیابان دانشگاه ۱۸ ساختمان ساسان واحد ۲۰۲
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2021-02-28
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۱۲/۵
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۱۲/۹
برگزار کننده: اندیشکده ضدبازاریابی شهر همایش: شهر تبریز
استان همایش: استان آذربايجان شرقى
تاریخ درج سایت: سه شنبه، ۳ تیر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: ۵۸۹

محورهای اصلی کنفرانس

مدیریت (عمومی)

هشتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

ادامه مطلب

دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت

آمار مقالات کنفرانس

تعداد کل مقالات: ۳۸
تعداد صفحات کتابچه مقالات: ۶۴۰
تعداد نمایش مقالات: ۵۹۶

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۰ مهر ۱۳۹۸
تاریخ میلادی: 2019-10-02
سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه علم و صنعت ایران
برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: دوشنبه، ۲ تیر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: ۳۵۰

محورهای اصلی کنفرانس

مدیریت (عمومی)

دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت

ادامه مطلب

پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

آمار مقالات کنفرانس

تعداد کل مقالات: ۱۶۲
تعداد صفحات کتابچه مقالات: ۲۰۲
تعداد نمایش مقالات: ۱۸۹۲

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
تاریخ میلادی: 2020-02-18
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
برگزار کننده: انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
انجمن علمی: مدیریت ورزشی ایران
شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: دوشنبه، ۲ تیر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: ۳۷۶

محورهای اصلی کنفرانس

ورزش و تربیت بدنی

پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

ادامه مطلب

دومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: ۰۹۳۹۹۵۱۱۰۷۴ – ۰۲۱۸۸۸۱۶۳۹۵
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-09-02
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۵/۳۱
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۶/۵
برگزار کننده: انجمن مدیریت و مهندسی توسعه فناوری شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: یکشنبه، ۱ تیر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: ۵۸۵

محورهای اصلی کنفرانس

مهندسی شیمی (عمومی)

دومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی

ادامه مطلب

دومین کنفرانس ملی مطالعات میان رشته ای علوم دینی و حوزوی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: ۰۹۳۹۹۵۱۱۰۷۴- ۰۲۱۶۶۵۹۴۱۷۵
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-09-02
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۵/۳۱
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۶/۵
برگزار کننده: مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: یکشنبه، ۱ تیر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: ۴۴۹

محورهای اصلی کنفرانس

علوم اسلامی

دومین کنفرانس ملی مطالعات میان رشته ای علوم دینی و حوزوی

ادامه مطلب

دومین کنفرانس ملی توسعه فناوری علوم آب، آبخیز داری و مهندسی رودخانه

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: ۰۹۳۹۹۵۱۱۰۷۴- ۰۲۱۶۶۵۹۴۱۷۵
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-09-02
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۵/۳۱
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۶/۵
برگزار کننده: انجمن مدیریت و مهندسی توسعه فناوری شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: یکشنبه، ۱ تیر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: ۶۲۶

محورهای اصلی کنفرانس

مهندسی آب و هیدرولوژی

دومین کنفرانس ملی توسعه فناوری علوم آب، آبخیز داری و مهندسی رودخانه

ادامه مطلب

دومین کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۸۹۷۷۴۱۸۸
آدرس پستی دبیرخانه: تهران- امیرآباد شمالی- دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۷ آبان ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-10-28
مهلت ارسال چکیده: ۱۳۹۹/۶/۲
اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: ۱۳۹۹/۶/۱۲
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۷/۴
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۳۹۹/۷/۱۰
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۷/۱۵
سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه تهران
برگزار کننده: دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران – آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت شهر همایش: بصورت الكترونيكي
تاریخ درج سایت: یکشنبه، ۱ تیر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: ۳۲۵

محورهای اصلی کنفرانس

کامپوزیت

دومین کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران

ادامه مطلب

دومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای روانشناسی، مشاوره و آموزش علوم تربیتی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: ۰۹۳۹۹۵۱۱۰۷۴- ۰۲۱۶۶۵۹۴۱۷۵
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-09-02
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۵/۳۱
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۶/۵
برگزار کننده: مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: شنبه، ۳۱ خرداد، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: ۴۵۱

محورهای اصلی کنفرانس

روانشناسی

علوم رفتاری و اجتماعی

دومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای روانشناسی، مشاوره و آموزش علوم تربیتی

ادامه مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز