کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در حوزه عمران، معماری و شهرسازی ایران

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 02128426467
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۶ مرداد ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-08-07
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۵/۱۰
برگزار کننده: اندیشکده مطالعه و ترویج علوم و حکمت فارابی
شهر همایش: شهر قم
استان همایش: استان قم
تاریخ درج سایت: دوشنبه، ۲۳ فروردین، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 185

محورهای اصلی کنفرانس

مهندسی عمران (عمومی)

معماری و شهرسازی

کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در حوزه عمران، معماری و شهرسازی ایران

ادامه مطلب

کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ایران

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 02128426467
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۶ مرداد ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-08-07
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۵/۱۰
برگزار کننده: اندیشکده مطالعه و ترویج علوم و حکمت فارابی
شهر همایش: شهر قم
استان همایش: استان قم
تاریخ درج سایت: دوشنبه، ۲۳ فروردین، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 143

محورهای اصلی کنفرانس

تکنولوژی نفت و سوخت

کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ایران

ادامه مطلب

کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در علوم تربیتی، مشاوره و روانشناسی ایران

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 02128426467
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۶ مرداد ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-08-07
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۵/۱۰
برگزار کننده: اندیشکده مطالعه و ترویج علوم و حکمت فارابی
شهر همایش: شهر قم
استان همایش: استان قم
تاریخ درج سایت: دوشنبه، ۲۳ فروردین، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 168

محورهای اصلی کنفرانس

روانشناسی

کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در علوم تربیتی، مشاوره و روانشناسی ایران

ادامه مطلب

کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در مدیریت و حسابداری ایران

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 02128426467
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۶ مرداد ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-08-07
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۵/۱۰
برگزار کننده: اندیشکده مطالعه و ترویج علوم و حکمت فارابی
شهر همایش: شهر قم
استان همایش: استان قم
تاریخ درج سایت: دوشنبه، ۲۳ فروردین، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 105

محورهای اصلی کنفرانس

مدیریت (عمومی)

حسابداری

کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در مدیریت و حسابداری ایران

ادامه مطلب

کنفرانس ملی آخرین دستاوردهای مهندسی داده و دانش و محاسبات نرم

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه:
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-09-21
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۴/۳۱
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۶/۱
سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه شهرکرد
برگزار کننده:
شهر همایش: شهر شهرکرد
استان همایش: استان چهارمحال و بختيارى
تاریخ درج سایت: جمعه، ۲۰ فروردین، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 249

محورهای اصلی کنفرانس

علوم کامپیوتر

کنفرانس ملی آخرین دستاوردهای مهندسی داده و دانش و محاسبات نرم

ادامه مطلب

هفتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 02191304065
تلفن همراه دبیرخانه: 09399441359
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-05-19
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۲/۲۵
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۲/۲۷
برگزار کننده: شركت همايش آروين البرز تاریخ درج سایت: جمعه، ۲۰ فروردین، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 249

محورهای اصلی کنفرانس

مهندسی صنایع

مدیریت (عمومی)

هفتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع

ادامه مطلب

هفتمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 02191304065
تلفن همراه دبیرخانه: 09399441359
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۹ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-05-30
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۳/۵
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۳/۷
برگزار کننده: شركت همايش آروين البرز
شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: جمعه، ۲۰ فروردین، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 265

محورهای اصلی کنفرانس

مهندسی عمران (عمومی)

مهندسی مکانیک

مهندسی صنایع

هفتمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران

ادامه مطلب

ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 02191304075
تلفن همراه دبیرخانه: 09215868952
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-05-20
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۲/۲۶
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۲/۲۸
برگزار کننده: شركت همايش آروين البرز
شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: جمعه، ۲۰ فروردین، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 178

محورهای اصلی کنفرانس

مهندسی و فناوری

ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری

ادامه مطلب

هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوآورانه در زمینه علوم، مهندسی و تکنولوژی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 02191304075
تلفن همراه دبیرخانه: 09215868952
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۰ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-05-31
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۳/۶
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۳/۸
برگزار کننده: شركت همايش آروين البرز تاریخ درج سایت: جمعه، ۲۰ فروردین، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 163

محورهای اصلی کنفرانس

مهندسی و فناوری

هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوآورانه در زمینه علوم، مهندسی و تکنولوژی

ادامه مطلب

اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 09215848636
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۱ مرداد ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2021-08-12
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۲/۲
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۴۰۰/۲/۹
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۲/۹
سازمان علمی برگزار کننده همایش: موسسه آموزش عالی ادیب مازندران
برگزار کننده: مرکز علمی تقدیس
شهر همایش: شهر ساری
استان همایش: استان مازندران
تاریخ درج سایت: جمعه، ۲۰ فروردین، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 267

محورهای اصلی کنفرانس

روانشناسی

ورزش و تربیت بدنی

اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی

ادامه مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز