خانه » 2020 » اکتبر (صفحه ی 2)

آرشیو ماهانه : اکتبر 2020

چهارمین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 33367048 (061) داخلی 126
تلفن همراه دبیرخانه: 09302944215
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۵ بهمن ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2021-02-03
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۱۰/۱۸
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید چمران اهواز
برگزار کننده:
شهر همایش: شهر اهواز
استان همایش: استان خوزستان
تاریخ درج سایت: پنجشنبه، ۸ آبان، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 440

چهارمین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی

ادامه مطلب

کنفرانس ملی مهندسی شیمی و نانو فناوری

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 06133367048 داخلی 126
تلفن همراه دبیرخانه: 09302944215
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۴ دی ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2021-01-13
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۹/۲۷
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۱۰/۷
سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
برگزار کننده:
شهر همایش: شهر دزفول
استان همایش: استان خوزستان
تاریخ درج سایت: پنجشنبه، ۸ آبان، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 317

محورهای اصلی کنفرانس

مهندسی شیمی

مهندسی و فناوری

کنفرانس ملی مهندسی شیمی و نانو فناوری

ادامه مطلب

دومین کنفرانس ملی صنعت،تجارت و علوم دریایی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 06133367048 – داخلی 126
تلفن همراه دبیرخانه: 09302944215
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۳ دی ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-12-23
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۹/۷
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۹/۱۲
سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
برگزار کننده:
شهر همایش: شهر خرمشهر
استان همایش: استان خوزستان
تاریخ درج سایت: چهارشنبه، ۷ آبان، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 335

محورهای اصلی کنفرانس

علوم دریایی و اقیانوسی

دومین کنفرانس ملی صنعت،تجارت و علوم دریایی

ادامه مطلب

اولین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 02144868891 – 02144861157
تلفن همراه دبیرخانه: 09017242753
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۷ اسفند ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2021-02-25
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
برگزار کننده: موسسه پژوهشي مديريت مدبر
شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: چهارشنبه، ۷ آبان، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 200

محورهای اصلی کنفرانس

مدیریت پزشکی

اولین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی

ادامه مطلب

اولین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 02144868891 – 02144861157
تلفن همراه دبیرخانه: 09017242753
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2021-03-14
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
برگزار کننده: موسسه پژوهشي مديريت مدبر
شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: چهارشنبه، ۷ آبان، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 268

محورهای اصلی کنفرانس

مدیریت (عمومی)

هنر و علوم انسانی

اولین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی

ادامه مطلب

ششمین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 02191304025
تلفن همراه دبیرخانه: 09300414400
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۵ آذر ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-11-25
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۹/۱
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۹/۳
برگزار کننده: شرکت همایش آروین البرز
شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: سه شنبه، ۶ آبان، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 269

محورهای اصلی کنفرانس

مدیریت (عمومی)

حسابداری

اقتصاد و دارائی

کسب و کار

ششمین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها

ادامه مطلب

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی برق و کامپیوتر

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه:
تلفن همراه دبیرخانه: 09132049859
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲ بهمن ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2021-01-21
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۱۰/۱۲
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
برگزار کننده: تاباوب
شهر همایش: شهر اصفهان
استان همایش: استان اصفهان
تاریخ درج سایت: سه شنبه، ۶ آبان، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 300

محورهای اصلی کنفرانس

مهندسی برق و الکترونیک

علوم کامپیوتر

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی برق و کامپیوتر

ادامه مطلب

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،بهره وری و کیفیت

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 02175038338
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۳۰ آبان ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-11-20
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۸/۱۵
برگزار کننده: تاریخ درج سایت: سه شنبه، ۶ آبان، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 197

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،بهره وری و کیفیت

ادامه مطلب

دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 02122934148
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۲ آذر ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-12-12
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۸/۳۰
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۳۹۹/۹/۱۰
سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی مالک اشتر
برگزار کننده:
انجمن علمی: انجمن فرماندهی و کنترل ارتباطات رایانه و اطلاعات ایران
شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: سه شنبه، ۶ آبان، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 150

دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران

ادامه مطلب

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 02122384423
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2021-03-03
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۹/۱۰
دریافت نسخه نهایی مقالات: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۳۹۹/۱۱/۱
سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
برگزار کننده:
انجمن علمی: انجمن کامپیوتر ایران
تاریخ درج سایت: سه شنبه، ۶ آبان، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 288

محورهای اصلی کنفرانس

علوم کامپیوتر

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران

ادامه مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز