دومین کنفرانس ملی توسعه فناوری علوم آب، آبخیز داری و مهندسی رودخانه

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: ۰۹۳۹۹۵۱۱۰۷۴- ۰۲۱۶۶۵۹۴۱۷۵
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-09-02
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۵/۳۱
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۶/۵
برگزار کننده: انجمن مدیریت و مهندسی توسعه فناوری شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: یکشنبه، ۱ تیر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: ۶۲۶

محورهای اصلی کنفرانس

مهندسی آب و هیدرولوژی

دومین کنفرانس ملی توسعه فناوری علوم آب، آبخیز داری و مهندسی رودخانه

ادامه مطلب

دومین کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۸۹۷۷۴۱۸۸
آدرس پستی دبیرخانه: تهران- امیرآباد شمالی- دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۷ آبان ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-10-28
مهلت ارسال چکیده: ۱۳۹۹/۶/۲
اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: ۱۳۹۹/۶/۱۲
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۷/۴
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۳۹۹/۷/۱۰
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۷/۱۵
سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه تهران
برگزار کننده: دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران – آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت شهر همایش: بصورت الكترونيكي
تاریخ درج سایت: یکشنبه، ۱ تیر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: ۳۲۵

محورهای اصلی کنفرانس

کامپوزیت

دومین کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران

ادامه مطلب

دومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای روانشناسی، مشاوره و آموزش علوم تربیتی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: ۰۹۳۹۹۵۱۱۰۷۴- ۰۲۱۶۶۵۹۴۱۷۵
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-09-02
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۵/۳۱
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۶/۵
برگزار کننده: مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: شنبه، ۳۱ خرداد، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: ۴۵۱

محورهای اصلی کنفرانس

روانشناسی

علوم رفتاری و اجتماعی

دومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای روانشناسی، مشاوره و آموزش علوم تربیتی

ادامه مطلب

دومین کنفرانس بین المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: ۰۹۳۹۹۵۱۱۰۷۴ – ۰۲۱۸۸۸۱۶۳۹۵
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-09-02
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۵/۳۱
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۶/۵
برگزار کننده: مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: شنبه، ۳۱ خرداد، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: ۴۵۷

محورهای اصلی کنفرانس

مدیریت توریسم و گردشگری

جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

دومین کنفرانس بین المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار

ادامه مطلب

دومین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: ۰۹۳۹۹۵۱۱۰۷۴ – ۰۲۱۸۸۸۱۶۳۹۵
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-09-21
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۶/۲۰
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۶/۲۵
برگزار کننده: انجمن مدیریت و مهندسی توسعه فناوری شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: شنبه، ۳۱ خرداد، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: ۷۷۷

محورهای اصلی کنفرانس

دامپزشکی

علوم دامی

علوم کشاورزی

دومین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی

ادامه مطلب

دومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مهندسی صنایع

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: ۰۹۳۹۹۵۱۱۰۷۴ – ۰۲۱۸۸۸۱۶۳۹۵
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-09-21
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۶/۲۰
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۶/۲۵
برگزار کننده: انجمن مدیریت و مهندسی توسعه فناوری شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: شنبه، ۳۱ خرداد، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: ۳۷۵

محورهای اصلی کنفرانس

مهندسی صنایع

دومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مهندسی صنایع

ادامه مطلب

دومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای نانو فناوری

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه:
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-09-21
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۶/۲۰
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۶/۲۵
برگزار کننده: مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: شنبه، ۳۱ خرداد، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: ۳۳۳

محورهای اصلی کنفرانس

مهندسی و فناوری

دومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای نانو فناوری

ادامه مطلب

دومین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: ۰۹۳۹۹۵۱۱۰۷۴- ۰۲۱۶۶۵۹۴۱۷۵
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-09-02
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۵/۳۱
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۶/۵
برگزار کننده: مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: شنبه، ۳۱ خرداد، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: ۴۲۴

محورهای اصلی کنفرانس

معماری و شهرسازی

دومین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی

ادامه مطلب

دوازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۸۸۹۷۹۲۵۱- ۵
فکس دبیرخانه: ۰۲۱۸۸۹۷۱۸۸۷
آدرس پستی دبیرخانه: تهران- یوسف آباد-میدان سلماس- پلاک ۳۸-طبقه چهارم- واحد ۸
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۶ آبان ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-10-27
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۶/۲۰
سازمان علمی برگزار کننده همایش: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
برگزار کننده: مرکز تحقیقات راه – مسکن و شهرسازی – موسسه فرهنگی نشرفن آریا شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: شنبه، ۳۱ خرداد، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: ۳۴۵

محورهای اصلی کنفرانس

مهندسی راه و ترابری

دوازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران

ادامه مطلب

سومین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۹ تیر ۱۳۹۰
تاریخ میلادی: 2011-07-20
سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه علم و صنعت ایران
برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران – انجمن تحلیل پوششی داده ها
انجمن علمی: تحلیل پوششی داده های ایران
شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: سه شنبه، ۲۷ خرداد، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: ۲۲۸

محورهای اصلی کنفرانس

ریاضیات

سومین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

ادامه مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز