خانه » همایش و کنفرانس ها (صفحه ی 4)

همایش و کنفرانس ها

سومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: تلگرام:09023924484
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۰ دی ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-12-30
مهلت ارسال چکیده: ۱۳۹۹/۷/۲۰
اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: ۱۳۹۹/۷/۲۰
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۹/۴
دریافت نسخه نهایی مقالات: ۱۳۹۹/۷/۲۰
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۳۹۹/۹/۶
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۹/۸
برگزار کننده: تاریخ درج سایت: یکشنبه، ۱۳ مهر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 136

محورهای اصلی کنفرانس

مهندسی صنایع

اقتصاد و دارائی

مدیریت (عمومی)

سومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت

ادامه مطلب

سومین کنفرانس حسابداری و مدیریت

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: تلگرام:09023924484
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۹ دی ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-12-29
مهلت ارسال چکیده: ۱۳۹۹/۷/۲۰
اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: ۱۳۹۹/۷/۲۰
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۹/۴
دریافت نسخه نهایی مقالات: ۱۳۹۹/۷/۲۰
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۳۹۹/۹/۶
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۹/۸
برگزار کننده: تاریخ درج سایت: یکشنبه، ۱۳ مهر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 132

محورهای اصلی کنفرانس

حسابداری

سومین کنفرانس حسابداری و مدیریت

ادامه مطلب

هفتمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 09355366739
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۴ آذر ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-11-24
مهلت ارسال چکیده: ۱۳۹۹/۷/۲۰
اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: ۱۳۹۹/۷/۲۰
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۹/۲
دریافت نسخه نهایی مقالات: ۱۳۹۹/۷/۲۰
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۳۹۹/۷/۲۰
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۷/۲۰
برگزار کننده: شهر همایش: شهر شیروان
استان همایش: استان خراسان شمالى
تاریخ درج سایت: شنبه، ۱۲ مهر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 200

محورهای اصلی کنفرانس

روانشناسی

هفتمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی

ادامه مطلب

نهمین کنفرانس ملی مهندسی برق ، کامپیوتر و مکانیک

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 09355366739
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۴ آذر ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-11-24
مهلت ارسال چکیده: ۱۳۹۹/۷/۲۰
اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: ۱۳۹۹/۷/۲۰
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۹/۲
دریافت نسخه نهایی مقالات: ۱۳۹۹/۷/۲۰
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۳۹۹/۷/۲۰
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۷/۲۰
برگزار کننده: شهر همایش: شهر شیروان
استان همایش: استان خراسان شمالى
تاریخ درج سایت: شنبه، ۱۲ مهر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 217

محورهای اصلی کنفرانس

مهندسی برق و الکترونیک

علوم کامپیوتر

مهندسی مکانیک

نهمین کنفرانس ملی مهندسی برق ، کامپیوتر و مکانیک

ادامه مطلب

نهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 09355366739
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۴ آذر ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-11-24
مهلت ارسال چکیده: ۱۳۹۹/۷/۷
اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: ۱۳۹۹/۷/۷
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۹/۲
دریافت نسخه نهایی مقالات: ۱۳۹۹/۷/۲۰
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۳۹۹/۹/۴
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۷/۱۲
برگزار کننده: شهر همایش: شهر شیروان
استان همایش: استان خراسان شمالى
تاریخ درج سایت: شنبه، ۱۲ مهر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 179

نهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی

ادامه مطلب

چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: واحد پشتیبانی :09399511074
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۸ دی ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2021-01-17
مهلت ارسال چکیده: ۱۳۹۹/۷/۲۰
اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: ۱۳۹۹/۷/۲۰
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۱۰/۱۹
دریافت نسخه نهایی مقالات: ۱۳۹۹/۷/۲۰
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
برگزار کننده: شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: جمعه، ۱۱ مهر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 159

محورهای اصلی کنفرانس

هنر و علوم انسانی

چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران

ادامه مطلب

سومین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: واحد پشتیبانی :09399511074
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۹ دی ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2021-01-18
مهلت ارسال چکیده: ۱۳۹۹/۷/۲۰
اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: ۱۳۹۹/۷/۲۰
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۱۰/۱۹
دریافت نسخه نهایی مقالات: ۱۳۹۹/۷/۲۰
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
برگزار کننده: شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: جمعه، ۱۱ مهر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 156

محورهای اصلی کنفرانس

ریاضیات

فیزیک

سومین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه

ادامه مطلب

چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: واحد پشتیبانی : 09399511074
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۸ دی ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2021-01-17
مهلت ارسال چکیده: ۱۳۹۹/۷/۲۰
اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: ۱۳۹۹/۷/۲۰
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۱۰/۱۹
دریافت نسخه نهایی مقالات: ۱۳۹۹/۷/۲۰
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
برگزار کننده: شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: جمعه، ۱۱ مهر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 240

محورهای اصلی کنفرانس

ادبیات

زبان و زبان شناسی

چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل

ادامه مطلب

سومین همایش بین‌المللی مهندسی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات ایران

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: واحد پشتیبانی : 09399511074
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۹ دی ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2021-01-18
مهلت ارسال چکیده: ۱۳۹۹/۷/۱۹
اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: ۱۳۹۹/۷/۱۹
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۱۰/۱۹
دریافت نسخه نهایی مقالات: ۱۳۹۹/۷/۱۹
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۳۹۹/۷/۱۹
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
برگزار کننده: شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: پنجشنبه، ۱۰ مهر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 171

محورهای اصلی کنفرانس

علوم کامپیوتر

مهندسی و فناوری

سومین همایش بین‌المللی مهندسی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات ایران

ادامه مطلب

سومین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 02333654040
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2021-03-02
مهلت ارسال چکیده: ۱۳۹۹/۷/۳۰
اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: ۱۳۹۹/۸/۲۹
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۱۱/۲۴
دریافت نسخه نهایی مقالات: _TIMEERROR
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
مهلت ثبت نام: _TIMEERROR
سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
برگزار کننده: شهر همایش: شهر سمنان
استان همایش: استان سمنان
تاریخ درج سایت: سه شنبه، ۸ مهر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 228

محورهای اصلی کنفرانس

مدیریت (عمومی)

کسب و کار

سومین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار

ادامه مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز