خانه » همایش و کنفرانس ها (صفحه ی 3)

همایش و کنفرانس ها

نهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 02144868891 – 02144861157
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2021-03-10
مهلت ارسال چکیده: ۱۳۹۹/۷/۲۰
اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: ۱۳۹۹/۷/۲۰
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۱۲/۶
دریافت نسخه نهایی مقالات: ۱۳۹۹/۷/۲۰
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۳۹۹/۷/۲۰
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۱۲/۶
برگزار کننده: شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: سه شنبه، ۱۵ مهر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 132

محورهای اصلی کنفرانس

مدیریت (عمومی)

هنر و علوم انسانی

نهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

ادامه مطلب

همایش علمی پژوهشی مرز، مناسبات اجتماعی و توسعه فرهنگی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 08733240480
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۳ آبان ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-11-03
مهلت ارسال چکیده: ۱۳۹۹/۷/۲۰
اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: ۱۳۹۹/۷/۲۰
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۷/۱۹
دریافت نسخه نهایی مقالات: ۱۳۹۹/۷/۲۰
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۳۹۹/۸/۷
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۷/۲۰
سازمان علمی برگزار کننده همایش: جهاد دانشگاهی
برگزار کننده: شهر همایش: شهر سنندج
استان همایش: استان کردستان
تاریخ درج سایت: سه شنبه، ۱۵ مهر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 171

محورهای اصلی کنفرانس

علوم سیاسی و روابط بین الملل

همایش علمی پژوهشی مرز، مناسبات اجتماعی و توسعه فرهنگی

ادامه مطلب

چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 02166166303
فکس دبیرخانه: 02166072579
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۷ بهمن ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2021-01-26
مهلت ارسال چکیده: ۱۳۹۹/۷/۲۰
اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: ۱۳۹۹/۷/۲۰
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۹/۳۰
دریافت نسخه نهایی مقالات: ۱۳۹۹/۷/۲۰
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۷/۲۰
سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی شریف
برگزار کننده: شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: دوشنبه، ۱۴ مهر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 123

چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب

هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 02129903136 – شنبه تا چهار شنبه از ساعت 8 صبح الی 12بعد از ظهر
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۶ آذر ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-12-06
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۸/۱۹
دریافت نسخه نهایی مقالات: ۱۳۹۹/۷/۲۰
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۳۹۹/۸/۲۴
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۸/۲۹
برگزار کننده: شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: دوشنبه، ۱۴ مهر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 186

محورهای اصلی کنفرانس

مدیریت (عمومی)

هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

ادامه مطلب

بیست و سومین همایش ملی سالیانه بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن(متب)

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 02188664151
فکس دبیرخانه: 02188797454
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲ دی ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-12-22
مهلت ارسال چکیده: ۱۳۹۹/۷/۱۵
اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: ۱۳۹۹/۷/۲۳
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۸/۳۰
دریافت نسخه نهایی مقالات: ۱۳۹۹/۷/۲۰
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۳۹۹/۷/۲۰
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۷/۲۰
برگزار کننده: شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: دوشنبه، ۱۴ مهر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 102

محورهای اصلی کنفرانس

خاک و پی

مهندسی عمران (عمومی)

بیست و سومین همایش ملی سالیانه بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن(متب)

ادامه مطلب

نخستین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 05138542750
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2021-03-06
مهلت ارسال چکیده: ۱۳۹۹/۷/۲۰
اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: ۱۳۹۹/۷/۲۰
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۱۲/۵
دریافت نسخه نهایی مقالات: ۱۳۹۹/۷/۲۰
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۳۹۹/۷/۲۰
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۱۲/۹
برگزار کننده: شهر همایش: شهر اهواز
استان همایش: استان خوزستان
تاریخ درج سایت: دوشنبه، ۱۴ مهر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 187

محورهای اصلی کنفرانس

تجارت، مدیریت و حسابداری

نخستین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

ادامه مطلب

نخستین کنفرانس بین‌المللی مجازی باستان شناسی ایران و مناطق همجوار

آمار مقالات کنفرانس

تعداد کل مقالات: 67
تعداد صفحات کتابچه مقالات: 0
تعداد نمایش مقالات: 314

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۹ تیر ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-07-19
مهلت ارسال چکیده: ۱۳۹۹/۲/۳۱
اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: ۱۳۹۹/۷/۲۰
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۲/۳۱
دریافت نسخه نهایی مقالات: ۱۳۹۹/۷/۲۰
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۳۹۹/۷/۲۰
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۷/۲۰
برگزار کننده: شهر همایش: شهر زاهدان
استان همایش: استان سيستان و بلوچستان
تاریخ درج سایت: دوشنبه، ۱۴ مهر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 102

محورهای اصلی کنفرانس

باستان شناسی

نخستین کنفرانس بین‌المللی مجازی باستان شناسی ایران و مناطق همجوار

ادامه مطلب

سومین کنفرانس محیط زیست، عمران ،معماری و شهرسازی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: تلگرام:09023924484
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۹ دی ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-12-29
مهلت ارسال چکیده: ۱۳۹۹/۷/۲۰
اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: ۱۳۹۹/۷/۲۰
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۹/۴
دریافت نسخه نهایی مقالات: ۱۳۹۹/۷/۲۰
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۳۹۹/۹/۶
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۹/۸
برگزار کننده: تاریخ درج سایت: دوشنبه، ۱۴ مهر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 135

سومین کنفرانس محیط زیست، عمران ،معماری و شهرسازی

ادامه مطلب

سومین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و مشاوره

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: تلگرام:09023924484
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۰ دی ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-12-30
مهلت ارسال چکیده: ۱۳۹۹/۷/۲۰
اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: ۱۳۹۹/۷/۲۰
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۹/۴
دریافت نسخه نهایی مقالات: ۱۳۹۹/۷/۲۰
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۳۹۹/۹/۶
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۹/۸
برگزار کننده: تاریخ درج سایت: یکشنبه، ۱۳ مهر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 189

محورهای اصلی کنفرانس

روانشناسی

علوم اجتماعی

سومین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و مشاوره

ادامه مطلب

سومین کنفرانس مکانیک،مهندسی برق و کامپیوتر

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: تلگرام:09023924484
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۰ دی ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-12-30
مهلت ارسال چکیده: ۱۳۹۹/۷/۲۰
اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: ۱۳۹۹/۷/۲۰
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۹/۴
دریافت نسخه نهایی مقالات: ۱۳۹۹/۷/۲۰
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۳۹۹/۹/۶
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۹/۸
برگزار کننده: تاریخ درج سایت: یکشنبه، ۱۳ مهر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 183

محورهای اصلی کنفرانس

مهندسی مکانیک

مهندسی برق و الکترونیک

علوم کامپیوتر

سومین کنفرانس مکانیک،مهندسی برق و کامپیوتر

ادامه مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز