خانه » همایش و کنفرانس ها

همایش و کنفرانس ها

سومین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه:
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2021-03-10
مهلت ارسال چکیده: ۱۳۹۹/۸/۱
اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: ۱۳۹۹/۸/۱
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۱۲/۶
دریافت نسخه نهایی مقالات: ۱۳۹۹/۸/۱
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
برگزار کننده: شهر همایش: شهر همدان
استان همایش: استان همدان
تاریخ درج سایت: چهارشنبه، ۳۰ مهر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 42

محورهای اصلی کنفرانس

علوم زمین

زیست شناسی عمومی

سومین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین

ادامه مطلب

سومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه:
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2021-03-14
مهلت ارسال چکیده: ۱۳۹۹/۸/۱
اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: ۱۳۹۹/۸/۱
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
دریافت نسخه نهایی مقالات: ۱۳۹۹/۸/۱
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۳۹۹/۱۲/۱۵
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۱۲/۲۱
برگزار کننده: شهر همایش: شهر همدان
استان همایش: استان همدان
تاریخ درج سایت: چهارشنبه، ۳۰ مهر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 45

سومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی

ادامه مطلب

نخستین کنفرانس ملّی مواد نوین

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 03531622023
فکس دبیرخانه: 03538303455
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2021-03-02
مهلت ارسال چکیده: ۱۳۹۹/۸/۱
اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: ۱۳۹۹/۸/۱
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
دریافت نسخه نهایی مقالات: ۱۳۹۹/۸/۱
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۳۹۹/۸/۱
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه یزد
برگزار کننده: شهر همایش: شهر یزد
استان همایش: استان يزد
تاریخ درج سایت: سه شنبه، ۲۹ مهر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 89

محورهای اصلی کنفرانس

علم مواد

نخستین کنفرانس ملّی مواد نوین

ادامه مطلب

دوازدهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 06133330015
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2022-02-21
مهلت ارسال چکیده: ۱۳۹۹/۷/۲۹
اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: ۱۳۹۹/۷/۲۹
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۳/۳۰
دریافت نسخه نهایی مقالات: ۱۳۹۹/۷/۲۹
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۳۹۹/۷/۲۹
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۷/۲۹
سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید چمران اهواز
برگزار کننده:
انجمن علمی: انجمن ماشین بینائی و پردازش تصویر ایران
شهر همایش: شهر اهواز
استان همایش: استان خوزستان
تاریخ درج سایت: دوشنبه، ۲۸ مهر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 71

محورهای اصلی کنفرانس

هوش مصنوعی

دوازدهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران

ادامه مطلب

کنگره ملی بزرگداشت قاسمی حسینی گنابادی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 05157250548-05157262800 -09150849002
فکس دبیرخانه: 05157260590
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲ اسفند ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2021-02-20
مهلت ارسال چکیده: ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: ۱۳۹۹/۷/۲۹
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۱۱/۹
دریافت نسخه نهایی مقالات: ۱۳۹۹/۷/۲۹
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۳۹۹/۷/۲۹
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
برگزار کننده: شهر همایش: شهر گناباد
استان همایش: استان خراسان رضوى
تاریخ درج سایت: دوشنبه، ۲۸ مهر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 53

محورهای اصلی کنفرانس

ادبیات

کنگره ملی بزرگداشت قاسمی حسینی گنابادی

ادامه مطلب

بیستمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 083-34343244
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۴ بهمن ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2021-02-02
مهلت ارسال چکیده: ۱۳۹۹/۷/۲۹
اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: ۱۳۹۹/۷/۲۹
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
دریافت نسخه نهایی مقالات: ۱۳۹۹/۷/۲۹
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۱۱/۴
سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه رازی
برگزار کننده: شهر همایش: شهر کرمانشاه
استان همایش: استان کرمانشاه
تاریخ درج سایت: دوشنبه، ۲۸ مهر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 44

محورهای اصلی کنفرانس

مهندسی برق و الکترونیک

بیستمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران

ادامه مطلب

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: واتس آپ : 09300414400
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۵ آذر ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-12-15
مهلت ارسال چکیده: ۱۳۹۹/۷/۲۹
اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: ۱۳۹۹/۷/۲۹
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۹/۲۱
دریافت نسخه نهایی مقالات: ۱۳۹۹/۷/۲۹
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۳۹۹/۷/۲۹
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۹/۲۳
برگزار کننده: شهر همایش: شهر تهران
استان همایش: استان تهران
تاریخ درج سایت: دوشنبه، ۲۸ مهر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 62

محورهای اصلی کنفرانس

مدیریت (عمومی)

اقتصاد و دارائی

علوم اجتماعی

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی

ادامه مطلب

کنفرانس بین المللی نمک زدایی و تصفیه آب

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: +987633625242
فکس دبیرخانه: +987633625243
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۷ بهمن ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2021-02-15
مهلت ارسال چکیده: ۱۳۹۹/۷/۲۶
اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: ۱۳۹۹/۷/۲۷
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
دریافت نسخه نهایی مقالات: ۱۳۹۹/۷/۲۹
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۳۹۹/۷/۲۹
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
برگزار کننده: شهر همایش: شهر بندرعباس
استان همایش: استان هرمزگان
تاریخ درج سایت: یکشنبه، ۲۷ مهر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 93

کنفرانس بین المللی نمک زدایی و تصفیه آب

ادامه مطلب

اولین کنفرانس ملی تحقق ایده های دست نیافتنی در زمینه فناوری اطلاعات و تکنولوژی(الکترونیکی)

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 01142080904
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۶ بهمن ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2021-02-04
مهلت ارسال چکیده: ۱۳۹۹/۷/۲۹
اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: ۱۳۹۹/۷/۲۹
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۹/۲۹
دریافت نسخه نهایی مقالات: ۱۳۹۹/۷/۲۹
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۳۹۹/۹/۲۹
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۷/۲۹
برگزار کننده: شهر همایش: شهر قائم شهر
استان همایش: استان مازندران
تاریخ درج سایت: یکشنبه، ۲۷ مهر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 107

محورهای اصلی کنفرانس

مهندسی و فناوری

اولین کنفرانس ملی تحقق ایده های دست نیافتنی در زمینه فناوری اطلاعات و تکنولوژی(الکترونیکی)

ادامه مطلب

یازدهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: 09184421281-081-38343328
فکس دبیرخانه: 02143852981
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۱ آذر ۱۳۹۹
تاریخ میلادی: 2020-12-11
مهلت ارسال چکیده: -۶۲۱/۱/-۷۸
اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: -۶۲۱/۱/-۷۸
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۹/۹/۹
دریافت نسخه نهایی مقالات: -۶۲۱/۱/-۷۸
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: -۶۲۱/۱/-۷۸
مهلت ثبت نام: -۶۲۱/۱/-۷۸
برگزار کننده: شهر همایش: شهر همدان
استان همایش: استان همدان
تاریخ درج سایت: پنجشنبه، ۲۴ مهر، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 179

محورهای اصلی کنفرانس

علوم کشاورزی

داروسازی / داروشناسی

یازدهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار

ادامه مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز